Publicatieplicht

Dennenheuvel heeft de status gekregen van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door deze status is het mogelijk om fiscaalvriendelijk te schenken. De ANBI-status brengt een publicatieplicht met zich mee. In concreto:

  • Naam, RSIN en contactgegevens
  • Doelstelling en (hoofdlijnen) beleidsplan
  • Bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en namen van bestuurder(s)
  • (Samenvatting van) balans en resultatenrekening

Naam, RSIN en contactgegevens
Herstellingsoordverenging Dennenheuvel
RSIN-nummer: 002610814
Soestdijkerstraatweg 102
1213 XH Hilversum
Tel. 035-2012651
Mail: info@dennenheuvel.com

Bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en namen van bestuurder(s)
Dennenheuvel kent sinds november 2014 een eenhoofdig bestuur. De directeur-bestuurder is sinds maart 2018 dhr. M. Steinfelder. Daarnaast is er een Ledenraad. Deze Ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en vertegenwoordigt alle leden. Zie ook Organisatiestructuur.

Overige informatie
ANBI-registratie: 002610814
IBAN-nummer: NL 56 RABO 0384 2037 28
Kamer van Koophandel: 40476622