Organisatiestructuur

Al in 1905 is de ‘Nederlandsche Vereniging tot het Oprichten en Instandhouden van Herstellingsoorden voor Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers’ opgericht. Anno 2018 bestaat deze vereniging nog steeds, nu onder de naam ‘Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel’.  Op deze pagina een overzicht van de organisatiestructuur.

Ledenraad

De taken van de Ledenraad zijn het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder van Dennenheuvel. Daartoe wordt hij door de directeur-bestuurder geïnformeerd over alles wat de vereniging aangaat. Daarnaast moet de Ledenraad instemmen met de financiële jaarstukken en de jaarlijkse begroting van de vereniging. De Ledenraad van Dennenheuvel komt in het algemeen vier keer per jaar bijeen.

De Ledenraad bestaat uit:

Mevrouw. C. Ambagtsheer-Gödden
Mevr. Ch. de Jong
Dhr. R. Pekelharing

Bestuur

In de functie van directeur-bestuurder is op 1 maart 2018 aangesteld:

Dhr. M. (Mark) Steinfelder