Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel

Betreft: Nieuwe zorgexploitant Villa Overbosch

Geachte Leden,

Na enige roerige jaren binnen de vereniging, die uiteindelijk hebben geleid tot de ontvlechting van de vereniging, het Zorgbedrijf “Overbosch” en het vastgoed Villa Overbosch in september 2017, was de hoop dat hiermee de (financiële) rust zou terugkeren binnen Dennenheuvel.
De rust keerde ook daadwerkelijk terug, de bezetting binnen “Overbosch” liet een duidelijk stijgende lijn zien en de vereniging herstelde haar financiële positie in 2018 en 2019.
Helaas bleek deze rust slechts voor korte tijd. De exploitant van het zorgbedrijf kwam door een aantal minder gelukkige overnames in financieel zwaar weer terecht. Voor de vereniging kwam het nieuws dat de Blue Print Groep haar activiteiten binnen “Overbosch” had verkocht aan Korian Nederland, een dochterbedrijf van het Franse Korian SA, een grote beursgenoteerde zorgaanbieder, als een donderslag bij heldere hemel.
De afgelopen weken is er heel hard gewerkt om weer de beschikking te krijgen over de website, mailadres en telefonische bereikbaarheid van de vereniging om met de leden te communiceren over deze nieuwe situatie.

De eerste zorg van de Ledenraad en ondergetekende ging uit naar de mogelijke consequenties voor de leden van Dennenheuvel. Dat was niet direct geheel duidelijk, maar na een verhelderd gesprek met de directie van Korian Nederland werd duidelijk dat zij wel de activiteiten van de Blue Print Groep hadden overgenomen, maar niet de onderliggende overeenkomsten, waaronder die met de vereniging Dennenheuvel.
Concreet betekent dat de vereniging geen rechtspositie meer heeft binnen “Overbosch”, de basis van de vereniging.
In daarop volgende constructieve gesprekken met de directie van Korian Nederland B.V. is de status inmiddels als volgt:
– Korian en de vereniging hebben de intentie uitgesproken om voor eind augustus 2020 samen een nieuw pakket op te stellen voor de leden van Dennenheuvel.
– Dit pakket heeft direct betrekking op alle vormen van zorg op de locatie “Overbosch” en mogelijke op andere locaties van Korian Nederland en op de verbeteringen en ontwikkelingen van de leefomgeving van de locatie “Overbosch”

Deze gesprekken verlopen in een prettige sfeer en de vereniging is de directie van Korian dankbaar dat zij zich in deze lastige situatie constructief opstelt. Hiermee is de impact van de overgang van onderneming “Overbosch” niet of nauwelijks merkbaar geweest voor de leden van Dennenheuvel.
Op dit moment kan Korian Nederland de kortingen van de leden administratief niet verwerken. Uiteraard heeft ieder lid wel recht op deze korting. Vanaf heden dienen de leden daarom eerst zelf hun factuur aan de zorgaanbieder te voldoen, waarna zij vervolgens hun korting kunnen aanvragen bij de vereniging. Hiervoor dient het lid de betreffende factuur aan te bieden bij de vereniging via het mailadres: info@dennenheuvel.com.
De verwachting is dat voor eind augustus duidelijk wordt hoe nu verder in de toekomst en uiteraard zullen de leden van de voortgang op de hoogte worden gehouden via de website van de vereniging: www.dennenheuvel.com.

De vereniging heeft ook een nieuw telefoonnummer ingesteld, zodat alle vragen, opmerkingen en klachten ook daadwerkelijk bij het bestuur van de vereniging binnenkomen. Het nieuwe telefoonnummer luidt:
085 1301887.

Daarnaast is ook het postadres gewijzigd:
Vereniging Dennenheuvel
Postbus 27
3950 AA MAARN

Bovenstaande informeert u over de feitelijke situatie en hopelijk kunnen we u binnen afzienbare termijn berichten dat de vereniging in een nieuwe, rustige en stabiele fase is beland.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de Ledenraad,

Mark Steinfelder
Bestuurder Vereniging Dennenheuvel

NB Wij hebben Vacatures voor de Ledenraad

AANMELDEN VOOR OPNAME
Heeft u een operatie in het ziekenhuis voor de boeg? Bent u op zoek naar een fijne plek om te herstellen? Leden van Vereniging Dennenheuvel verblijven tegen gunstige voorwaarden in het herstellingsoord Villa Overbosch. U bereikt ons via telefoonnummer via 088 50 57 070.