Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel

Hilversum, januari 2022

                                                                                                      

Nieuwsbrief Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel 2022

Geachte leden,

 

Allereerst wensen wij u een gezond nieuw jaar toe. 

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen wij u ook graag informeren over de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze vereniging. 

  1. Voor het jaar 2022 zal geen contributie worden geheven. 

Dit heeft een heuglijke reden, namelijk dat onze financiële positie heel goed is.  Er zijn hiervoor echter ook andere redenen, namelijk dat wij ten gevolge van wisselingen van de zorgexploitanten van herstellingsoord “Overbosch”, wijzigingen in de regelingen voor de financiering van herstelzorg, en de Corona lock-downs, in de afgelopen jaren lang niet al onze beschikbare  financiële middelen nuttig voor onze leden hebben kunnen besteden.  

  1. Gedachtenvorming over de toekomst van onze vereniging. 

Bestuur en Ledenraad van onze vereniging zullen zich in de komende periode beraden op de vraag of onze vereniging in de toekomst nog van voldoende nut voor onze leden kan zijn, en of onze vereniging nog bestaansrecht heeft. 

Zo ja, hoe dan ? Zo neen, hoe kunnen we onze beschikbare financiële middelen  dan in overeenstemming met de statutaire voorschriften zo goed mogelijk besteden ?

Leden van onze vereniging die aan de gedachtenvorming hierover willen bijdragen kunnen hiertoe contact opnemen met bestuur en ledenraad, via het bureau van onze vereniging,  per mail, info@dennenheuvel.com , of telefonisch, 085 130 18 87 (maandag tot en met donderdag)

  1. Vacatures in Ledenraad 

Zeer binnenkort zullen er enkele vacatures in de Ledenraad ontstaan. Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij de bestuurder en de ledenraad van onze vereniging, via het bureau van onze vereniging, of bij de voorzitter van de Ledenraad, via hein.van.de.wal@chello.nl  

Met vriendelijke groet,

Bestuur en Ledenraad van Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel 

AANMELDEN VOOR OPNAME
Heeft u een operatie in het ziekenhuis voor de boeg? Bent u op zoek naar een fijne plek om te herstellen? Leden van Vereniging Dennenheuvel verblijven tegen gunstige voorwaarden in het herstellingsoord Villa Overbosch. U bereikt ons via telefoonnummer via 088 50 57 070.