Kosten verblijf ELV

Eerstelijnsverblijf wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent niet dat uw verblijf zonder meer volledig wordt vergoed.

Wettelijk vastgesteld tarieven versus marktconform tarieven

Voor zorg geleverd op basis van ELV hanteert Dennenheuvel de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde dagtarieven. Voor ELV Hoog complex is dit € 223,50 en voor ELV Laag complex is dit € 160,17 per dag. Uw verzekeraar vergoedt afhankelijk van uw basispolis (natura of restitutie) tussen de 65% en 100% van een marktconform dagtarief. De hoogte van dit marktconforme tarief verschilt per verzekeraar.

In het algemeen kunnen we stellen dat de door verzekeraars vastgestelde marktconforme tarieven lager zijn dan de tarieven die wij hanteren. Het verschil komt voor uw rekening. In de praktijk blijkt dat onze gasten gemiddeld tussen de € 10 en de € 50 per dag bijleggen. Om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk dat u zich van te voren goed laat informeren door uw verzekeraar. U betaalt in alle gevallen uw wettelijk verplicht eigen risico zelf.

De dag van aankomst en de dag van vertrek gelden ieder als een volle dag (ongeacht tijdstip van aankomst/vertrek). Binnen 14 dagen na ontslag ontvangt u van ons een nota. Deze nota dient u binnen 14 dagen te voldoen. U bent zelf verantwoordelijk voor het declareren van uw nota, tenzij u een Akte van Cessie ondertekent. Daarover leest u onderaan deze pagina meer.

Voor leden: Tegemoetkomingen in de kosten

Hoe langer u lid bent van Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel, hoe hoger de korting op uw dagtarief. Om aanspraak te maken op uw lidmaatschapskorting, dient u een bewijs aan de Verenging te overleggen waaruit blijkt hoeveel uw verzekering heeft vergoed. De maximale korting bedraagt per dag:

 • Lidmaatschapsduur
 • 0 – 6 maanden
 • 6 maanden – 2 jaar
 • 2 jaar – 5 jaar
 • 5 jaar – 10 jaar
 • 10 jaar – 15 jaar
 • 15 jaar – 25 jaar
 • >25 jaar
 • Korting op de dagprijs
 • 10%
 • 15%
 • 25%
 • 30%
 • 35%
 • 40%
 • 50%
 • Leden met een collectief lidmaatschap hebben recht op 30% korting op het dagtarief.
 • Vergoeding van de zorgverzekeraar gaat boven de reductie van het lidmaatschap.
 • Bij de tegemoetkoming geldt een maximum van 42 dagen per kalenderjaar.

Voor leden: Betalen en declareren

Omdat de ELV aan strenge regels is gebonden, is het betaal-, declaratie- en restitutieproces bewerkelijk. We proberen het zo helder mogelijk uit te leggen:

 1. Binnen 14 dagen na ontslag ontvangt u van ons een nota.
 2. U voldoet deze nota binnen 14 dagen aan Dennenheuvel.
 3. Ondertussen declareert u uw nota bij uw verzekeraar.
 4. Uw verzekeraar keert uit.
 5. U stuurt Dennenheuvel een restitutiebewijs van uw verzekeraar met daarop de hoogte van het uitgekeerde bedrag.
 6. Dennenheuvel berekent uw tegemoetkoming op basis van uw lidmaatschapsrechten en de hoogte van uw restbedrag. Dennenheuvel maakt dit bedrag aan u over.

Alternatieve route: Akte van Cessie

Om het betaal-, declaratie- en restitutieproces te vereenvoudigen, kunt u een Akte van Cessie ondertekenen en opsturen naar onze administratie. Dennenheuvel declareert dan uw nota bij uw verzekeraar. (Helaas is dit geen optie voor verzekerden van Zilveren Kruis.) U kunt een Akte van Cessie opvragen bij onze administratie.

Kunnen we u ergens mee helpen?
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00u op telefoonnummer (035) 201 26 66. U kunt ook een e-mail sturen naar info@dennenheuvel.com.