Vereniging Dennenheuvel en Herstelzorg Nederland samen verder

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de financiële zorgen die onze vereniging de afgelopen jaren bezighielden, voorbij zijn! Om beter op de toekomst voorbereid te zijn heeft Dennenheuvel besloten om met Herstelzorg Nederland verder te gaan. In de samenwerking met Herstelzorg Nederland blijft vereniging Dennenheuvel een zelfstandige entiteit.

Vereniging Dennenheuvel behartigt de belangen van ruim 8000 leden en is er voor iedereen die zichzelf wil verzekeren van hoogstaande revalidatie- en herstelzorg. Leden van Dennenheuvel verblijven tegen gunstige voorwaarden in Villa Overbosch (Hilversum) en Residentie Mariëndaal (Velp, Noord-Brabant). In de loop van 2019 komen hier meerdere herstellingsoorden bij.

Behalve de uitbreiding van het aantal herstellingsoorden waar u terecht kunt, verandert er niets voor u als lid van Vereniging Dennenheuvel: U houdt voorrang bij opname en de ledenkorting blijft onverminderd van kracht.

Bekijk op de website van Herstelzorg Nederland waar in Nederland u kunt revalideren.