Kortingsregeling vóór 1 juli 2017

Halverwege 2017 hebben we onze kortingenstructuur geactualiseerd.  Anno 2017 worden leden onder verschillende indicaties opgenomen. Waar we tot voor kort alleen leden opvingen op basis van GRZ en Herstelzorg, bestaan er nu ook de indicaties Eerstelijnsverblijf Hoog Complex en Eerstelijnsverblijf Laag Complex. Per zorgindicatie rekenen wij (op last van de zorgverzekeraar en de Nederlandse Zorgautoriteit) uiteenlopende dagtarieven. Daarom is een procentuele tegemoetkoming inmiddels geschikter. Naast een overstap naar een procentuele tegemoetkoming, hebben we meerdere treden toegevoegd: We willen nieuwe leden onmiddellijk tegemoetkomen en trouwe leden willen we meer korting bieden.

Alle leden gaan per 1 juli 2017 over op het nieuwe systeem en iedereen gaat erop vooruit (muv een kleine groep voor wie een speciale regeling hebben getroffen). Voor uw informatie hierbij een overzicht van de kortingenstructuur zoals die gold tot 1 juli 2017:

Hoe langer u lid bent van Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel, hoe hoger de tegemoetkoming in uw verblijfskosten. Als u langer dan 9 maanden individueel lid of medelid bent, of langer dan 6 maanden collectief lid, dan heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten. Deze tegemoetkoming bedraagt per dag:

  • Vanaf 9 maanden tot en met 5 jaar lid: € 65,00
  • 6 jaar tot en met 10 jaar lid: € 75,00
  • 11 jaar of langer lid: € 90,00
  • Collectief lidmaatschap vanaf 6 maanden: € 75,00

-Vergoeding van de zorgverzekeraar gaat boven de reductie van het lidmaatschap.
-Bij de tegemoetkoming geldt een maximum van 42 dagen per kalenderjaar.